Slimmer met BrainGym?


BrainGym is een speelse en tegelijkertijd doeltreffende methode: eenvoudig toe te passen in het onderwijs, individuele begeleiding, therapie, maar ook thuis en op het werk.


De oefeningen die hierbij gebruikt worden stimuleren het leren en ook het naar buiten brengen van wat geleerd is.
Belangrijke effecten van BrainGym-oefeningen zijn een verbeterde samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft en een betere co÷rdinatie tussen de zintuigen en het lichaam; bijvoorbeeld de oog-handco÷rdinatie. In de praktijk valt het eerst de verbeterde concentratie op.


In BrainGym staat bewegen centraal.

Door te bewegen gaan taken gemakkelijker en word je slimmer. Co÷rdinerende bewegingen met het lichaam bevorderen een zelfde soort activiteit in het brein. Dit komt uit verschillende onderzoeken naar voren.
Er zijn specifieke oefeningen voor lezen, schrijven en voor andere vakken. Daardoor hebben BrainGym-oefeningen meer effect dan algemenere bewegingsactiviteiten.
 


Het BrainGym Trainingscentrum:
  • voerde een Onderzoek Lezen en BrainGym uit naar de effecten van BrainGym bij leesachterstand.
  • ontwikkelde het Leesplan 'Beter Lezen met BrainGym'. Dit is een kort begeleidingstraject voor leerlingen die moeite hebben met lezen of die last hebben van dyslexie.
  • biedt Opleiding en coaching aan (toekomstige) BrainGym-begeleiders.
  • biedt opleiding aan ouders, leerkrachten en andere leerlingbegeleiders die de oefeningen willen integreren in hun privé- of professionele leven.
Basisscholen en ouders kunnen begeleiding voor hun kind(eren) aanvragen.